Խոստովանական աղոթք

  1 Հավիտյանս հավիտենից (մեր) Թագավորն ես դու, Քրիստոս, մեր Աստված, և Հոր և Սուրբ Հոգու հետ` քեզ կվայելեն փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից: Ամեն:

Նյութի աղբյուր`<<Միշտ աղոթենք>> աղոթագիրք,
Հրատարակություն` Թ.Հ.Թ. Քրիստոնեական Դաստիարակության բաժանմունք: