Սուրբերին օգնության կանչելու աղոթք

1
  Սուրբ ես, ով Տեր, և սուրբերի մեջ ես հանգչում: Ահա թե ինչու` սուրբ վկաների անունով աղաչում ենք քեզ. Սուրբ Աստվածածնի և բոլոր սուրբերի աղաչանքով` մի զրկիր մեզ քո ողորմությունից, այլ փրկիր մեզ նրանց աղոթքով, որովհետև առատագութ ես, ով Աստված:

Քեզ վայելում են փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից: Ամեն:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Նյութի աղբյուր`<<Միշտ աղոթենք>> աղոթագիրք,                                                                             

Հրատարակություն` Թ.Հ.Թ. Քրիստոնեական Դաստիարակության բաժանմունք: